50Ω系列同轴固定衰减器(≤100W)

◇ DC-40GHz, 2W-100W ◇ 阻抗50 Ohm 或 75 Ohm可选 ◇ 衰减值平坦,高精度◇ 可靠性高,可重复性◇ 抗脉冲,抗烧毁能力强 ◇ 可提供低三阶交调产品◇ 可按照客户要求设计和生产
NO. 型号 平均功率(W) 峰值功率(kW) 频率范围(GHz) 驻波比 标称衰减值(dB) 连接器形式 图片
 1  SMPTS1  1    DC-18  ≤1.35  1,2,3,5,7,9,10  SMP   
 2  1.85TS1  1  0.2  DC-67  1.35-1.65  3,6,10,20  1.85mm(M,F)   
 3  GZL-TS2/5  2/5  0.5  0.1-6  ≤1.30  1-9,10,20,30,40  N   
 4  GZL-DTS10  10  1  0.1-6  ≤1.30  1-9,10,20,30,40  N   
 5  GZL-DTS25  25  1  0.1-6  ≤1.30  1-9,10,20,30,40  N   
 6  GZL-DTS50G  50  5  0.1-6  ≤1.30  3/6,10,20,30,40  N   
 7  GZL-DTS100-D  100  5  0.1-4  ≤1.25  20,30,40  N   
 8  PDTS100  100  10  DC-6  ≤1.20  20-40  N,7/16   
 9  PDTS150  150  10  DC-6  ≤1.25  20-50  N,7/16   
 10  PDTS250  250  10  DC-6  ≤1.25  3-50  N,7/16   
 11  PDTS300  300  10  DC-6  ≤1.25  20-50  N,7/16   
 12  PDTS400  400  10  DC-6  ≤1.25  20-50  N,7/16   
 13  PDTS500  500  10  DC-6  ≤1.30  20-50  N,7/16   
 14  PDTS1000  1000  10  DC-6  ≤1.40  50  N, 7/16   
 15  2.4TS2-50  2  0.2  DC-50  ≤1.55  1-10,20  2.4mm   
 16  2.4TS5-50  5  0.2  DC-50  ≤1.45  1-30  2.4mm   
 17  2.4TS2  2  0.2  DC-40  ≤1.35  1-40  2.4mm   
 18  2.4TS5  5  0.2  DC-40  ≤1.35  1-40  2.4mm   
 19  2.4TS10  10  0.2  DC-40  ≤1.40  10-40  2.4mm   
 20  2.4TS20  20  0.2  DC-40  ≤1.40  10-40  2.4mm   
 21  2.92TS2-26.5  2  0.2  DC-26.5  ≤1.25  1-40  2.92mm   
 22  2.92TS2-40-KFKS  2  0.2  DC-40  ≤1.35  1-9,10,20,30  2.92mm(F,F)   
 23  2.92TS1-40  1  0.2  DC-40  ≤1.35  1,2-9,10,20,30  2.92mm(M,F)   
 24  2.92TS2-40  2  0.2  DC-40  ≤1.35  1-40  2.92mm   
 25  2.92TS5-26.5  5  0.2  DC-26.5  ≤1.25  1-40  2.92mm   
 26  2.92TS5-40  5  0.2  DC-40  ≤1.35  1-40  2.92mm   
 27  2.92TS10  10  0.2  DC-40  ≤1.40  10-40  2.92mm   
 28  2.92TS20  20  0.2  DC-40  ≤1.40  10-40  2.92mm   
 29  2.92TS30  30  0.2  DC-40  ≤1.45  40  2.92mm   
 30  2.92TS50-40  50  0.5  DC-40  ≤1.60  30,40  2.92mm   
 31  2.92TS100-26.5  100  0.5  DC-26.5  ≤1.40  10-40  2.92mm   
 32  3.5TS2  2  0.5  DC-26.5  ≤1.25  1-70  3.5mm   
 33  3.5TS5  5  0.5  DC-26.5  ≤1.25  1-9,10-19,20-30,40,50,60  3.5mm   
 34  3.5TS10  10  0.5  DC-26.5  ≤1.25  1-70  3.5mm   
 35  3.5TS25  25  0.5  DC-26.5  ≤1.3  3-70  3.5mm   
 36  3.5TS50  50  0.5  DC-26.5  ≤1.3  3-60  3.5mm   
 37  3.5TS100-26.5  100  0.5  DC-26.5  ≤1.40  3,6,10,20,30,40,50  3.5mm, SMA(M,F),SMK(2.92)   
 38  MSMA  2  0.5  DC-18  ≤1.30  1-9,10,20,30  SMA(M,F)   
 39  SMA  2  0.5  DC-18  ≤1.35  1-30  SMA   
 40  SMAG  2  0.5  DC-18  ≤1.30  1-50  SMA   
 41  SMAG2  2  0.5  DC-26.5  ≤ 1.35  1-40  SMA(M,F)   
 42  SMAS  2  0.5  DC-26.5  ≤1.3  1-12  SMA(M,F)   
 43  SMAGH  2  0.5  DC-26.5  ≤ 1.40  30-90  SMA   
 44  SSMA  2  0.2  DC-18  ≤1.35  1-30  SSMA(M,F)   
 45  RPSMA  2  0.5  DC-6  ≤1.20  1-30  SMA(M,F)   
 46  QMA2  2  0.5  DC-6  ≤1.2  1-30  输入:QMA,输出:SMA   
 47  QSMA2  2  0.5  DC-6  ≤ 1.2  1-30  输入:QSMA,输出:SMA   
 48  SMAKF  2  0.5  DC-26.5  ≤ 1.35  1-30  SMA(F,F)   
 49  SMA5  5  0.5  DC-26.5  ≤ 1.35  3-50  SMA(M,F)   
 50  QSMA10  10  0.5  DC-6  ≤1.20  30  QSMA(M), SMA(F)   
 51  SMA10  10  0.5  DC-26.5  ≤ 1.35  3-40  SMA(M,F)   
 52  SMA25  25  1  DC-26.5  ≤ 1.35  10-40  SMA(M,F)   
 53  DTS50GA  50  1  DC-26.5  ≤1.30  10-60  SMA, 3.5mm, 2.92mm   
 54  SMK50-26.5  50  1  DC-26.5  ≤1.35  10,20,30,40  SMK(2.92)   
 55  TS2  2  0.5  DC-6  ≤ 1.25  1-9,10,20,30,40  A: N, SMA, TNC, BNC(DC-4), B: N, SMA, TNC   
 56  TS2G  2  0.5  DC-18  ≤ 1.40  1-9,10,20,30,40,50  N,TNC,SMA   
 57  TS2GA  2  0.5  DC-18  ≤ 1.30  1-9,10,20,30,40,50  A:N; B/C:N,TNC   
 58  TS2GH  2  0.5  DC-18  ≤ 1.35  40-90  N,TNC   
 59  TS5  5  0.5  DC-6  ≤ 1.3  1-9,10,20,30,40  A: N,SMA,BNC(DC-4),CC11(DC-4), L16(DC-4);B:N,SMA   
 60  TS5G  5  0.5  DC-18  ≤ 1.40  1-50  N,TNC,SMA   
 61  TS5GA  5  0.5  DC-18  ≤ 1.30  1-50  A:N; B/C:N,TNC   
 62  TS5GH  5  1  DC-18  ≤ 1.35  40-90  N,TNC   
 63  DTS10  10  1  DC-6  ≤ 1.3  1-40  N, SMA, TNC, BNC(DC-4)   
 64  DTS10G  10  1  DC-18  ≤ 1.45  3,6,10,20,30,40  N, SMA,TNC   
 65  DTS10GA  10  1  DC-18  ≤ 1.30  1-40  N   
 66  DTS10GH  10  1  DC-18  ≤ 1.45  10-60  N, TNC,SMA   
 67  DTS25  25  1  DC-6  ≤ 1.3  1-50  N, SMA, TNC(DC-4), BNC(DC-4), 7/16(DC-4)   
 68  DTS25G  25  1  DC-18  ≤ 1.45  10-40  N,TNC,SMA   
 69  DTS25G-D  25  1  DC-18  ≤ 1.30  10-70  N, TNC   
 70  DTS25GH  25  1  DC-18  ≤ 1.45  10-60  N, SMA,TNC   
 71  DTS30  30  1  DC-6  ≤ 1.30  3,6,10,20,30,40  N, SMA, 7/16(DC-4), BNC(DC-4)   
 72  DTS30G  30  5  DC-10  ≤ 1.35  3,6,10,20,30,40  N   
 73  DTS50-A  50  10  DC-4  ≤ 1.35  1-40  N, SMA, 7/16, TNC, BNC   
 74  DTS50G  50  5  DC-10  ≤ 1.35  3-40  N, 7/16   
 75  DDTS50  50  10  DC-4  ≤1.35  1-40  N,7/16   
 76  DTS50GH  50  1  DC-18  ≤1.35  10-40  N,TNC,SMA   
 77  DTS50GH-C  50  1  DC-18  ≤ 1.35  3-40  N,SMA   
 78  DTS50GH-D  50  1  DC-18  ≤ 1.25  10-60  N   
 79  WDTS50  50  5  DC-10  ≤ 1.35  3-40  7/16(DC-4), N   
 80  DTS60  60  10  DC-4  ≤ 1.35  1-40  N, SMA, 7/16, TNC, BNC   
 81  DTS60G  60  5  DC-10  ≤ 1.35  3-40  N, 7/16   
 82  DTS80  80  10  DC-10  ≤ 1.35  10-40  N, 7/16, TNC, BNC   
 83  DTS80G  80  1  DC-18  ≤ 1.45  10,20,30,40  N,SMA,TNC   
 84  WDTS80  80  5  DC-10  ≤1.40  3,6,10,20,30,40  N, 7/16(DC-2.5)   
 85  DTS100  100  10  DC-4  ≤1.35  10,20,30,40-50  N, 7/16   
 86  DTS100-D  100  5  DC-4  ≤1.25  30  N,7/16   
 87  DDTS100(双向)  100  5  0.7-3  ≤1.20  30,40  N   
 88  WDTS100-A(B)  100  5  DC-10  ≤1.45  3,6,10,20,30,40     
 89  TNC2  2  0.5  DC-18  ≤1.35  1-30  TNC   
 90  TNC2H  2  0.5  DC-18  ≤1.35  40-90  TNC   
 91  TNC5  5  0.5  DC-18  ≤1.35  1-30  TNC   
 92  TNC5H  5  0.5  DC-18  ≤1.35  40-90  TNC   
 93  TNC10  10  1  DC-18  ≤1.35  1-30  TNC   
 94  TNC10H  10  1  DC-18  ≤1.35  40-90  TNC   
 95  TNC25  25  1  DC-18  ≤1.35  10-40  TNC   
 96  TNC50-A  50  1  DC-18  ≤1.40  3-40  TNC   
 97  TNC50-B  50  1  DC-18  ≤1.3  10-40  TNC   
 98  TNC100  100  1  DC-18  ≤1.4  10-40  TNC   
 99  TNC150  150  1  DC-18  ≤ 1.45  10-40  TNC   
 100  TNC200  200  1  DC-18  ≤ 1.5  10-40  TNC   
 101  4.3/10TS10  10  1  DC-6  ≤1.25  1-40  4.3/10   
 102  4.3/10TS25  25  1  DC-6  ≤1.25  1-40  4.3/10   
 103  4.3/10TS50  50  5  DC-8  ≤1.30  10-40  4.3/10   
 104  4.3/10TS100-D  100  5  DC-4  ≤1.25  20,30,40   4.3/10   
 105  4.3/10WTS100  100  5  DC-6  ≤1.30  10-40  4.3/10   
 106  4.3/10WTS150  150  5  DC-6  ≤1.30  10-40  4.3/10   
 107  4.3/10WTS200  200  5  DC-6  ≤1.30  10-40   4.3/10   
 108  FTS2-XX-18-NS  18  0.2  DC-18  ≤ 1.30  1-30  N(F)-SMA(M,F)   
 109  DTS30G-A  30  5  DC-6  ≤1.20  3-40  N   
 110  DTS30G-B  30  5  DC-10  ≤1.20  3-40  N   
 111  DTS50G-E  50  5  DC-10  ≤ 1.35  3-40  N   
 112  DTS50GH-E  50  5  DC-8  1.35-1.10  3-40  N   
 113  DTS80G  80  1  DC-18  ≤ 1.40  10-40  N, SMA   
 114  WDTS80  80  5  DC-10  ≤ 1.40  3-40  N,7/16(DC-2.5)   
 115  DTS100  100  10  DC-4  ≤ 1.35  10-50  N, 7/16   
 116  DTS100-D  100  5  DC-4  ≤ 1.25  30  N,7/16   
 117  DDTS100(双向)  100  5  0.7-3  ≤1.20  30,40  N   
 118  DTS100G(F)  100  1  DC-18  ≤ 1.45  3-50  N   
 119  DTS100G-A  100  1  DC-18  ≤ 1.40  3-50  N   
 120  DTS100G-C(双向)  100  1  DC-18  ≤ 1.40  3-40  N   
 121  WDTS100  100  5  DC-10  ≤ 1.50  3-40  7/16(DC-4), N   
 122  WDTS100-C  100  5  DC-10  ≤ 1.50  3-40  7/16(DC-4), N   
 123  WDTS100-E  100  5  DC-10  1.15-1.50  3-40  N   
 124  WDTS150-E  150  5  DC-10  1.15-1.50  3-40  N   
 125  WDTS200-E  200  5  DC-10  1.15-1.45  10,20,30,40  N (M,F)   
 126  QSMA10-30-6  10  0.5  DC-6  ≤1.20  30  QSMA   
 127  MSMA  2  0.5  8-18  ≤1.30  1-9,10,20,30  SMA(M,F)   
 128  QSMA2  2  0.5  DC-6  ≤1.20  1-9,10,20,30  输入:QSMA,输出:SMA   
2019年白小姐急旋风黑白彩涂